APARTMENTS IN CENTRAL PART OF KATOWICE
ul. Mickiewicza 22
40-092 Katowice
tel. +48 32 307 62 68
recepcja@sentral.pl

Customer Opinions

*ratings and opinions via Booking.com

„Despite the location on the main street, you can not hear anything.”

Urszula

"I am very pleased. If I ever spend the night in Katowice, it is in the same facility."

Dorota

„Super location, kindest lady at the reception”

Adrianna

„That's how you should look after travelers”

Jacek

Location in centre part od Katowice


HE Argentum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja bazy noclegowej dla biznesu i turystyki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT oraz dywersyfikacja działalności, szansą na wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie liczby miejsc pracy, pomimo ekonomicznych skutków pandemii COVID-19” Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja obecnej bazy noclegowej do potrzeb klientów umożliwiająca wzrost jakości świadczonych usług, zwiększenie standardów higienicznych, dywersyfikacja działalności poprzez uruchomienie pralni wodnej, wdrożenie innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych wpływających na wzrost konkurencyjności, utrzymanie i wzrost miejsc pracy. Projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.07.2021 na terenie województwa śląskiego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 715.436,64 PLN